Kongre Belgeleri

13.07.2014

A. ULUSLARARASI DURUM

 

1. Kapitalist dünya sistemini bugün tanımlayan, belirsizlikler, kriz dinamikleri, emperyalist merkezler arasındaki gerilimin tırmanması ve sınıf mücadelelerinin keskinleşme eğilimi içine girmesidir.

 

2. Temelde üretimin toplumsal karakteri ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasında çözümü olmayan çelişkinin sonucu ortaya çıkan ve aşırı üretim ile kâr oranlarının düşmesinden kaynaklanan son kriz, hem şiddet hem ölçek açısından kapitalizmin çürümesinin boyutlarını sergilemektedir. Yalnızca ekonomik değil, siyasal ve ideolojik yönleriyle de sürmekte olan krize, kapitalist sınıfın bütünlüklü bir yanıt üretme yeteneğinin olmadığı da görülmektedir. Ancak, kapitalizmin yaşadığı son krizin ayırt edici özelliklerinden biri olarak, işçi sınıfı cephesinin güçsüzlüğünün altı çizilmelidir.

 

3. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde yoğunlaşan ve kesintisiz bir biçimde süregelen emperyalist saldırganlık, kapitalizmin krize verebileceği biricik yanıt olarak da yeni bir karakter kazanmaktadır. Uluslararası sermaye, kendisine ayak bağı olarak gördüğü aktörlere ve emeğe karşı bir yandan yeni hamleler yapmaktadır, öte yandan bu hamlelerin kendi egemenliği açısından yarattığı tehdidi önleme telaşına düşmüştür.

01.08.2013

Karar no: 1 Sosyalist seçenek güçlenecek, AKP yenilecek

Karar no: 2 Haziran Direnişini zaferle taçlandırmak için TKP saflarına

Karar no: 3 TKP bir mücadele platformuna dönüşen Sosyalistlerin Meclisi içinde yer alacaktır

Karar no: 4 Solokur çalışması için göreve

Karar no: 5 Yayınlarımızı güçlendireceğiz

Karar no: 6 Sınıfın örgütsüzlüğüne son verilecek

Karar no: 7 Kadınlar boyun eğmeyecek

Karar no: 8 Gençliğin umut ve kavgası yükselecek

Karar no: 9 Seçimlerde devrimci ve etkili tavır

Karar no: 10 Direnen Suriye halkı yalnız değildir

Karar no: 11 Yaşasın sosyalizm yaşasın enternasyonal dayanışma

Karar no: 12 Mali seferberlik için göreve 

01.08.2013

HALK DİRENİŞİNİN IŞIĞINDA DEVRİMCİ GÖREVLER ve SOSYALİST SEÇENEĞİ YARATMAK

01.01.2012

Savaşa geçit yok!

Kadınlar İkinci Cumhuriyet’e karşı direnişe!

Yaşasın sosyalizm, yaşasın KKE!

İşçi sınıfına yönelik saldırı geri püskürtülecek!

Yaşasın Küba, yaşasın sosyalizm!

Gericiliğe geçit vermeyeceğiz!

Sol için görev başına!

Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri talanına karşı mücadeleye!

Parasız sağlık haktır!

Faşizme ve Hukuksuzluğa Hayır! Devrimci Tutsaklara Özgürlük! 

01.01.2012

Gerici iktidara karşı sosyalist seçeneği güçlendirmek...

01.08.2011

Türkiye Komünist Partisi 10. Kongresinin toplanması kararı 12 Haziran 2011 tarihinde Merkez Komitesi tarafından alındı. Kongre hazırlıklarının Parti Konseyi'nce yürütülmesini yerinde gören MK, bu kurulu 19 Haziranda toplantıya davet ederek kendi varlığına da son vermiştir.

Toplantısında kendi içinden Kongre Hazırlık Komitesi'ni seçen PK Kongre rapor taslağı üstüne çalışmalarını 3 Temmuzda tamamladı. Bu arada parti örgütleri 24-27 Haziran tarihlerinde parti dostlarıyla birlikte bir ilk durum değerlendirmesi için bir araya geldiler.

Raporun örgüte sunulmasını takiben 9-11 Temmuz tarihlerinde bütün parti örgütleri, raporu tartışmak ve Türkiye Konferansı delegelerini seçmek üzere genel üye toplantıları gerçekleştirdiler. Yazılı katkıların da alındığı ve seçilmiş delegelere bir kitapçık halinde ulaştırıldığı haftanın sonunda, 16 ve 17 Temmuz günlerinde Türkiye Konferansı 600'e yakın delegenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu sürecin sonunda rapor nihai haline getirilmiş ve redaksiyon görevi de Merkez Komite tarafından üstlenilmiştir. Aşağıda bu belgeyi tüm yoldaşlarımızın ve dostlarımızın bilgisine sunuyoruz. Kongre raporu “durum değerlendirmesi” ve “devrimci görevler ve yol haritamız” ve “örgütsel perspektif ve görevlerimiz” başlıklarını taşıyan ve birbirlerini bütünleyen üç ana bölümden oluşmaktadır.

01.01.2009

Türkiye Komünist Partisi Dokuzuncu Kongresi Türkiye Konferansı, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin aşağıdaki kararları almıştır.

28.12.2006

Türkiye Komünist Partisi'nin 28 Aralık 2006'da gerçekleştirdiği 8. Kongre Türkiye Konferansı'nda karar altına alınan kongre raporunun tam metnidir.

07.10.2004

BİRİNCİ BÖLÜM:

Emperyalizm ve emperyalizme karşı mücadelede TKP

1. Anti-emperyalizmin sosyalizm mücadelesi açısından son dönemde kazandığı önem yakın gelecekte azalmayacaktır. Gündemimizde, anti-emperyalizmin sınıfsal bir temele oturtulması, emekçi sınıfların daha fazla sahiplendiği bir başlık haline getirilmesi ve sosyalist devrimci bir perspektifle yeniden üretilmesi vardır.

Türkiye Komünist Partisi, Kasım 2002 genel seçimlerinden son NATO Zirvesi'ne uzanan kesitte, yoğun bir siyasal çalışma yürütmüştür. ABD'nin Irak'a müdahalesi, bu müdahaleyle ilgili olarak Türkiye'den istenenler, Türkiye-AB ilişkilerinin özel bir dönemden geçmesi, Kıbrıs'taki gelişmeler ve nihayet son NATO Zirvesi, partimizin bu dönemdeki siyasal vurgularında ve çalışmalarında anti-emperyalist mücadele başlığına özel bir yer ve ağırlık kazandırmıştır.

07.10.2002

SOSYALİZMİ İKTİDAR ALTERNATİFİ HALİNE GETİRECEĞİZ