İngiltere'de Ortaya Çıkan İradeyi Selamlıyoruz

Komünist Parti, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğin sürüp sürmemesine ilişkin referandumun sonucuna dair bir açıklama yayınlayarak, ortaya çıkan iradeyi selamlıyoruz dedi.

İngiltere'de Ortaya Çıkan İradeyi Selamlıyoruz

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğin sürüp sürmemesine ilişkin referandum, büyük ölçüde toplumun yoksul sınıflarının tercihi doğrultusunda “birlikten çıkılması” kararıyla sonuçlandı.

Komünist Parti, ortaya çıkan bu iradeyi selamlamaktadır.

Komünist Parti bu iradeyi selamlamaktadır çünkü yıllardır Avrupa Birliği’ne ve bu birliğe Türkiye’nin üyeliğine karşı mücadele vermektedir. Bir emperyalist birlik olarak AB’nin emekçi halkın çıkarları ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

Komünist Parti bu iradeyi selamlamaktadır çünkü Avrupa Birliği’nin krizi, yıllardır sistematik bir biçimde emekçi sınıflara karşı saldırılarını AB zemininde sürdürmekte olan sermaye sınıfına karşı mücadelede yeni olanakların ortaya çıkması için fırsat sunmaktadır.

Komünist Parti bu iradeyi selamlamaktadır çünkü yıllardır geri dönülmez bir entegrasyon süreci olarak pazarlanan AB efsanesi büyük bir yara almıştır.

Komünist Parti bu iradeyi selamlamaktadır çünkü halk düşmanı politikaların sorumluluğunu AB kural ve kararlarına yıkan kapitalist sınıfın halkı ikna edip sindirmesi zorlaşacaktır.

Komünist Parti bu iradeyi selamlamaktadır çünkü emperyalist sistemin krizi yeni bir karakter kazanmaktadır.

Komünist Parti bu iradeyi selamlamaktadır çünkü yükselen ırkçılığın, mülteci sorununun temel sorumlularından olan Avrupa Birliği’nin özgürlükler ve insan haklarından yanaymışçasına yürüttüğü demagojik propaganda etkili olmamıştır.

Komünist Parti bu iradeyi selamlamaktadır çünkü Avrupa’nın devrimci güçleri İngiltere’deki referandum kampanyası boyunca “AB karşıtı” pozisyonu milliyetçi/ırkçı kimi güçlerin tekeline terk etmemiştir.

Komünist Parti bu iradeyi selamlar ve İngiltere’de emekçi sınıfların çıkarlarını savunan güçlerle olan dayanışmasını bir kez daha dillendirirken önümüzdeki dönem işçi sınıfının bağımsız siyasal hattının güçlendirilmesinin daha da büyük önem kazandığını hatırlatmaktadır.

İngiltere’de referandumla birlikte egemen sınıfın karakterinde bir değişim gerçekleşmediği gibi işçi sınıfının durumunda bir iyileşme ortaya çıkmamıştır. 

Kapitalizmin işçi sınıfına verebilecek hiçbir şeyi yoktur. Bunun bir diğer anlamı dünya emperyalist sisteminin şu ya da bu unsurunun, şu ya da bu kapitalist devletin tarihin akışı açısından pozitif bir rol üstlenemeyeceğidir.

Avrupa Birliği’nin dışında ya da içinde, İngiltere’de kapitalizm, bu ülkenin işçi sınıfı ve tüm dünya emekçileri açısından ortadan kaldırılması gereken bir düzendir. AB’den çıkılmasının sonuçlarına dair her tür yanılsama ve çarpıtma ile mücadele edilmelidir.

Avrupa işçi sınıfı, başta İngiliz işçi sınıfı olmak üzere, eğer yaşanan krizi bir örgütlenme ve mücadele hamlesi için kullanamazsa, AB içinde derinleşen kriz işçi sınıfı açısından yıkıcı bir etki yaratabilir. Bu nedenle Komünist Parti, uluslararası işçi sınıfı hareketinde düzen içi çözüm arayışlarına ve beklentilerine karşı uyanıklığın daha da büyük önem kazandığı inancındadır.

Emperyalist Avrupa Birliği’ne karşı devrimci mücadeleyi yükselt!

Kahrolsun sermaye diktatörlüğü, kahrolsun milliyetçilik, ırkçılık!

Yaşasın sosyalizm! 

Komünist Parti

25.06.2016