Halktan Başka Alternatif Yoktur

Komünist Parti, tüm halkımızı AKP başta olmak üzere halka ve insanlığa düşman tüm güçlere karşı örgütlenmeye çağırmaktadır.

Kurtuluş kendi ellerimizdedir.

 

 

Halktan Başka Alternatif Yoktur

Türkiye'de 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan saatlerde yaşanan darbe girişiminin detaylarını henüz bilmiyoruz.

Ama dışarıdan desteklenen, gücünü halktan almayan, sırtını emekçi halka yaslamayan hiçbir planın ya da girişimin AKP karanlığını yenemeyeceğini ve Türkiye'yi düzlüğe çıkartmayacağını biliyoruz. Bugün yaşananlar bize bir kez daha şu gerçeği hatırlatmıştır: Türkiye halkı ya örgütlenerek AKP'den kurtulacak ya da AKP Türkiyesi'nde gerici uygulamalar hız kazanacak, baskı artacak ve katliamlar sürecek, yağma ve hırsızlık devam edecektir.

AKP'yi devirecek tek güç olan halkın bir alternatifi yoktur.

Bu gece ne olduysa sorumlusu AKP'dir. Bu ortamı ve koşulları yaratan AKP iktidarı ve elbette onu destekleyen yerli ve yabancı patronlardır.

Ancak esas sorumlunun AKP olması darbe girişiminin bir müsamere, Tayyip Erdoğan'ın amaçlarına ulaşmak, örneğin başkanlığa giden yolu açmak, yeni bir anayasa yapılmasının önündeki engelleri temizlemek için tezgâhladığı bir oyun olduğu anlamına gelmez.

Devlet ve silahlı kuvvetlerin içindeki farklı grupların arasında varlığı uzun zamandır bilinen gerilim ve çekişme, bugün silahlı bir çatışmaya dönüşmüştür. Gerilim gerçek ama bu taraflardan herhangi birisinin Türkiye halkının çıkarlarını temsil ettiği iddiası yalandır.

Dolayısıyla AKP iktidarına karşı askeri darbeyle çözüm aramak nasıl büyük bir yanlışsa, darbeye karşı hangi nedenle olursa olsun, hangi söylem kullanılırsa kullanılsın AKP iktidarına destek vermek de aynı ölçüde yanlıştır. Türkiye'de özgürlüğü ve insan haklarını savunmak için yapılacak en son şey insanlığa ait her değere düşmanlığını defalarca ispatlamış olan AKP'yi savunmaktır.

Erdoğan ve AKP, kendileri tertip etmese de bu darbe girişimi ortamında kendilerine verilen desteği kullanarak meşruiyetlerini artırmayı deneyeceklerdir. Tüm halkımız gelecek günlerde AKP'nin atacağı adımlar konusunda uyanık olmalıdır. Bu darbe girişiminin, AKP'nin iktidarını sağlamlaştırmasının ve bir türlü dikiş tutmayan AKP Türkiyesi'nin kalıcı bir istikrara kavuşmasının aracı olmasına engel olmanın tek yolu, AKP'ye ve onun karanlığına karşı mücadeleyi yükseltmektir. Türkiye'nin tüm camilerinden sabaha kadar aralıksız Erdoğan ve AKP propagandası yapılması görevimizin ne kadar acil olduğunun somut göstergesidir.

Komünist Parti, tüm halkımızı AKP başta olmak üzere halka ve insanlığa düşman tüm güçlere karşı örgütlenmeye çağırmaktadır.

Kurtuluş kendi ellerimizdedir.

Komünist Parti

16.07.2016