KOMÜNİSTLERİN YANITIDIR: Sen bakıp büyütüyorsun değil mi!

Kadınlar doğuracak, evlerine kapanıp çocuk büyütecekler.

Ve o çocuklar, Cihatçı Türk İslam Devleti'nin, onun patronlarının emrine verilecek. İşte, savaşta, madende ölmeye gönderilecek. Din, iman diyerek kabul ettirilmek istenen bu.

“Zürriyetimizi artıracağız. Neslimizi çoğaltacağız nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayış içinde olamaz.” Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 20. Kuruluş Yılı konuşmasından

KOMÜNİSTLERİN YANITIDIR:

Sen bakıp büyütüyorsun değil mi!

Kadınlara “doğur, senin görevin budur” diyorlar. Özgürlük denildiğinde sadece “tesettürlü olarak üniversiteye girme serbestliğini” anlayan gericiliğin tavrı bu.

Ama bunun ötesi de var.

Uygarlığın her akılcı kazanımı gibi “doğum kontrolü”ne de savaş açan Erdoğan'ın sözlerini hafife almamak lazım.

Şöyle diyor aslında:

Doğurun kadınlar, çünkü cihad devletinin bataklığa çevirdiği bir coğrafyada savaşacak yoksul askerlere ihtiyacı var.

Doğurun kadınlar, çünkü patronlar dünya pazarında Hintli, Mısırlı, Çinli, Tunuslu rakipleriyle kapışacak. İşçiliği ucuzlatmak lazım. Doğurun ki, işçi çok olsun, fiyatı düşsün, ucuz olsun.

Doğurun kadınlar, doğurun ve onları siz büyütün. Devletimiz, cihada askerlik, patrona işçilik, diktatörlüğe polislik yapacak olan çocukların “iyi yetiştirilmesi” ile çok uğraşamaz. Okullar, kışlalar, kuran kursları ile gerekli organizasyonlar yapılır. Ama her durumda en iyisi “yerinden çözüm”! Erdoğan ne diyor: Burada birinci görev annelerindir!

Doğurun kadınlar, çok doğurun. Köylük yerde salgındı, hastalıktı, damdan düşmeydi derken çocukların bir kısmı zaten “zayi” olurdu. Çok çocuğun “evrimsel” açıklaması buydu.

Şimdi, durum farklı. 9 çocuk doğurmanıza gerek yok. 3 olur, 4 olur. Bir şekilde yaşatabiliyor insanlık onları.

Ama yine de fazla havaya girmeyin. Doğurup büyüttüğünüz çocuklarınız, derinine yolladığınız madenden canlı çıkamayabilir. Zenginler memlekete lazım. Onlara kıyamıyoruz. Savaşmaya yollanan yoksul çocuklarınız geri dönemeyebilir. Mukadderat!

Çocuğunuza Bilal adını koydunuz diye, bir vakfın tepesine çöreklenip dünyalığını yapacak da zannetmeyin. Kuran kursuna yollayın. Hafız olur, müezzin olur. Slogan atıp, polis kurşunu ile öldürülmemiş olur.

Gericiler, doğum kontrolüne karşıdırlar. Bilimle araları iyi değil, uygarlıkla, hele sosyalist deneyimlerle ilgili olduğunu düşündükleri şeylere hiç ısınamıyorlar. Bunlar doğru.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “doğurun” açıklamaları ise sadece bunlardan değil.

Kadınlar doğuracak, evlerine kapanıp çocuk büyütecekler.

Ve o çocuklar, Cihatçı Türk İslam Devleti'nin, onun patronlarının emrine verilecek.

Din, iman diyerek kabul ettirilmek istenen bu. Onların işi, görevi bu.

Komünist Partiİndir