KOMÜNİSTLERİN YANITIDIR: Diyanet Sen Bir Sus

Hukuk var, bilim var, insanlık değerleri, insan uygarlığının sözlü, yazılı, görsel birikimi var. Ve Diyanet “kürtaj yaptıran 5 deve ceza tazminatı öder” diye karar ilan ediyor.

Yok deve!

“İslam annenin hayatını doğrudan etkileyecek bir zaruret bulunmadıkça anne karındaki çocuğun düşürülmesini ve aldırılmasını kabul etmemektedir. Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde gurre denilen bir ceza tazminat ödenir. Gurre miktarının sünnetteki tatbikat örneğinden yola çıkarak 5 deve, altın ve gümüş (212 gram altın) olduğu görülmektedir.” Diyanet’in 2016 takvimine konulan fetvadan (11 Ocak 2016)

KOMÜNİSTLERİN YANITIDIR

Diyanet Sen Bir Sus

Medeni Hukuk diye bir şey var bu ülkede ve Diyanet “nikâh ne zaman düşer”i konuşuyor.

Onlarca Tıp Fakültesi, 150 bin doktor, biyologlar, moleküler kimyacılar, ebeler, hemşireler... Teorik, pratik, klinik, teknik... Tıp diye bir şey var, onun etiği var, mesleki geçmiş ve gelenekleri var. Ve Diyanet “kürtaj yaptıran 5 deve ceza tazminatı öder” diye karar ilan ediyor.

Yok deve!

Fetva sözlüklerde; “İslam Hukuku ile ilgili bir sorunun dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen dini belge” olarak tanımlanıyor. Bu tanıma bir de not düşülüyor: İslam'ın kurallarıyla yönetilen devletlerde, hakimin verdiği karar!

Türkiye bir İslam ülkesi değil. Bunu kafanıza iyice bir sokun. Yurttaşlarının dini inancının çoğunlukla Müslümanlık olması başka şey, ülkenin bir İslam ülkesi olması başka...

Türkiye, her inançtan ve inançsızlıktan yurttaşlarıyla birlikte laik bir cumhuriyet olmayı seçmiş bir ülkedir. Böyle bir ülkede İslam hukuku ancak bir akademik araştırma konusu olabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, fetva yayınlayarak suç işlemektedir.

Bu fetvaların bir kısmında yurttaşlara geçerli yasaların ihlali önerilmektedir. Üstelik bu “dinin emri” olarak sunulduğu için, öneri, danışma falan değil, düpedüz zorlamadır.

“Katlanacaksınız, Türkiye nüfusunun yüzde 99'u Müslüman” diyenleri biliyoruz. Sanki bunun İslam hukukunun geçerli olması ile bir ilgisi varmış gibi.

Üstelik, herkesin çok iyi bildiği gibi bu ülkede dinde zorlama vardır! Zorlamanın en belirgin şekillerinden birisi de insanların dinsel inançlarının devlet tarafından “varsayılması”dır.

Sonuç olarak, tüm inançlara ve inançsızlığa saygı gösterilecekse, inanç/inanmama özgürlüğü sağlanacaksa...

Önce şu fetva denilen hukuksuzluk son bulmalıdır.İndir