Yoldaşımız Naci Ortaç'ı kaybettik

Naci yoldaşımız, 1960'ların başlarından itibaren devrimci harekette aktif yer almış, gerek DİSK'in gerekse Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul-Kartal’daki örgütlenme çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuş, 70’li yılların başlarından itibaren Almanya'da da uzun yıllar komünist mücadelenin en ön saflarında yürümüş, Komünist Parti üyesi en eski komünist savaşçılardan biriydi.

 

 

Sevgili yoldaşımızın, kendisi de eski TKP üyesi, sonradan partimizin de en yakın dostu ve destekçisi olan eşi Nükhet arkadaşımıza, her iki kızına, torunlarına, kayın biraderine ve Frankfurt ve çevresinde -her birine çok emekleri geçtiğini bildiğimiz- eski yoldaşlarına ve dostlarına acılarını yüreklerinde taşıyabilmek için sabırlar diliyoruz.