TMMOB’nin Etkisizleşmesi Kabul Edilemez

Komünist Partili Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılar TMMOB'nin yeni genel kurul dönemi ile ilgili bir açıklama yayınlayarak "TMMOB’nin kamucu ve yurtsever kimliğinin korunarak sınıf mücadelesinin yükseltilmesi, sermayenin ideoloji ve uygulamalarından bağımsızlaşılması için mücadele edeceğiz." dedi

TMMOB’nin Etkisizleşmesi Kabul Edilemez

Yeni bir genel kurul dönemindeyiz. Ülkemizin hızla gericileştiği, emperyalizme ve sermayeye bağımlılığın derinleştiği, başkanlık ve anayasa tartışmalarının birbirine bağlandığı, kapımızda savaşın devam ettiği bir dönemdeyiz.

Bu dönemde TMMOB olarak giderek kan kaybediyoruz. Kamusal alanların sermayeye peşkeş çekilmesine, emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı yürüttüğümüz, işçi sınıfının kazanımları adına çok değerli olan mücadelemiz güç kaybediyor.

Oda yönetimlerini AKP’lilere vermeme kararlılığının tek başına mücadelemizi güçlendirmeye yetmediği bir dönemden geçiyoruz.

Büyük bir kuşatma altındayız.

Açtığımız davalarla AKP’nin yağma projelerini engellemek yetmiyor, sermaye ideolojisinden bağımsızlaşmadığımızda “kazanıyor” olmuyoruz.

Tek başına AKP karşıtlığı, içinde bulunduğumuz kuşatmayı parçalamaya yetmiyor. Kuşatma, sermayeye karşı politik tutum belirlemedikçe daha da ağırlaşıyor, TMMOB’yi hareketsiz kılıyor.

Barış istiyorsak, AKP ile hesaplaştığımız kadar sermayeyle de hesaplaşmalıyız.

İki sosyal demokrat parti HDP ve CHP siyasetinin birlik üzerindeki gölgesi, TMMOB’yi zayıflatıyor.

Kimlik siyaseti kuşatması altında sınıf siyasetinden uzaklaşmak, TMMOB’yi zayıflatıyor.

Yaşam alanındaki sorunların, çalışma alanındaki sorun ve mücadeleden koparılması, TMMOB'yi zayıflatıyor.

Belgelendirme, sertifikalandırma ile meslek alanlarının sermayenin yağmasına açılması, TMMOB’yi zayıflatıyor.

Odalarımızın diplomayı yok sayan yetkilendirme belgesi vermesi, TMMOB’yi zayıflatıyor.

Odalarımızın gelir kaynaklarını üye aidatları üzerine kurmaması, TMMOB’yi zayıflatıyor.

Akreditasyon, sertifikalandırma, hizmet üretimi gibi GATS Hizmet anlaşmasında olan süreçleri reddetmemek ve hatta uygulamak, TMMOB’yi zayıflatıyor.

Yeni Türkiye’nin meslek odalarına yönelik saldırısını durdurmak istiyorsak TMMOB;

Meslek alanlarının ticarileşmesine karşı olmak ve buna karşı mücadeleyi örgütleyen odak olmak zorundadır.

Örgütlü gücüne inanan bağımsız kimliğini yeniden kazanmalıdır.

Kamusal alanların, doğanın, madenlerin, enerji kaynaklarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine karşı etkili bir mücadele örgütlemelidir.

Emekten yana, sermayeye karşı olan tavrını oda-üye ilişkisinde yeniden üretmelidir.

Emekçi halktan yana, halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak için TMMOB yeniden yapılandırılmalıdır.

Mühendislik eğitiminin niteliğinin düşmesi sertifikalandırma ile telafi edilemez. TMMOB mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı eğitiminin nitelikli hale gelmesi için mücadele etmelidir.

Bazı odakların odaları rant kapısı olarak görmesine izin verilmemeli, oda hizmetlerini meta, üyeleri ise müşteri olarak gören anlayışın önüne geçecek politikalar üretilmelidir.

TMMOB’nin etkisizleşmesi kabul edilemez!

Komünist mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, TMMOB’nin kamucu ve yurtsever kimliğinin korunarak sınıf mücadelesinin yükseltilmesi, sermayenin ideoloji ve uygulamalarından bağımsızlaşılması için mücadele edeceğiz.

KOMÜNİST PARTİLİ MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILAR