Türkiye Komünist Partisi üyelerine ve ilerici kamuoyuna

4 Ekim 2016

 

TKP’nin adının ve tüzel kişiliğinin siyasi mücadele açısından askıda olduğu dönem boyunca görev yapan Heyet, bu durumun sürdürülemez hale geldiğini, ve zaten politik açıdan sürdürülmemesi gerektiğini bildirerek TKP’nin siyasal yaşama geri döndürülmesini gündeme getirmiş bulunuyor.

 

Komünist Parti olarak, geç kaldığını düşündüğümüz bu girişim doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız. TKP geleneği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir üslupla ardı ardına yapılan açıklamalara yenilerini ekleyecek değiliz. Heyet'ten ve 2014'te hazırlanan protokole taraf olan siyasi oluşumdan gelebilecek önerileri değerlendirmeye hazırız.

 

Bunun dışında Partili mücadele geleneğinde hakarete, demagojiye, küfre, tehdide yer yoktur. Bu yola başvuranlar Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden emekçi halkımızın umudu haline gelmesini ne engelleyebilir ne de geciktirebilirler; sadece kendilerine zarar verirler.

 

Komünist Parti

Merkez Komite