Nâzım'ın mirası bankada saklanmaz

Opel'in komünist şairin dizelerini bozarak yaptığı reklam derhal kaldırılacak. Ve sermaye memurları bu terbiyesizlik için özür dileyecek.

 

Nâzım'ın mirası bankada saklanmaz

 

Nâzım Hikmet'in şiirlerinin Türkiye'nin ve dünyanın emekçilerine ait olduğunu, bunun dışında hiçbir miras hakkının tanınamayacağını onyıllardır söylüyoruz.

Yapı Kredi Yayınları'nın "telif hakkını" elinde tutmasının kabul edilebilir olmadığını söyledik. 2002 yılında şairin şiirlerinden oluşan bir derlemeyi Türkiye Komünist Partisi olarak bastık. Sermayenin haddini bilmezliğini, kendisini Nâzım'ın maddi ve manevi mirasçıları arasında görenlerin aymazlığının kabul edilemez olduğunu anlattık. Nâzım’ın politik ve sanatsal mirasının tarihe kazınmış sahibi ve koruyucusu olarak komünistlerin, bu çelişkiye boyun eğmeyeceğini bildirdik.

 

Şimdi, bir emperyalist sermaye grubu, şairin belki de en çok bilinen ve şüphesiz en umutlu, en güzel dizesini reklam malzemesi haline getiriyor.

Bunu yaparken, işçi sınıfı ve dünyanın emekçi halklarına ait olan bu dizeyi çalarken, bir de örseliyor, bozuyor, kırıp, parçalıyor.

 

"Dizel günler göreceğiz" pisliğini ortaya saçan herkese gününü göstermek ülkemizin işçi sınıfı partisi olarak boynumuzun borcudur.

Bununla yetinmek de doğru olmaz, Nâzım'ın eserlerini bir mülkiyet hukuku konusu yapan zihniyetle bir kez daha hesaplaşılmalıdır. Şairlerin, yazarların eserleri yağmalanırken, telif hukuku sorununu, yazın emeğinin karşılığını alabilmesi sorununu, Nâzım'ın mirasyedilerinin mülkiyet sorunu ile karıştıranlar tekrar sorguya alınmalıdır.

 

Ve mutlaka sorulmalıdır: Neredeyse okullarında şiir dinletisi yapan çocukların bile kendisinden izin almasını bekleyen telif (!) sahibi sermaye borazanı kuruluş, Opel'in bu zevzekliğine, bu haddini bilmez sermaye yağmacılığına yazılı bir izinle onay vermiş midir? Nâzım'ın şiir mirasını peşkeş çekip para talep etmiş midir?

Aksi durumda şiirlerinin her kullanılışında avukatlarını ortaya salanlar "böylece şairin reklam ajanslarına satılacak bir meta haline gelmesine kapı açılır" diye düşünerek sevinmiş midir? 

YKY'den "adım atmasını" beklemiyoruz. "Opel'e biz satmadık, dava açıp para isteyeceğiz" diyecek olurlarsa bunu sadece alçaklığın boyutlanması olarak görürüz. 

Gerçek ortada: Komünist şairimizin mirası banka hesaplarında, kasalarda saklanamaz. Bu miras komünistlerin akıl ve emeği ile kalıcı kılınacaktır.

 

Çok kesin olarak uyarıyoruz.

O reklamlar derhal kaldırılacak. Şairden, varlığını, emeğini, aklını ve yaşamını adadığı işçi sınıfından ve dünya halklarından, tüm varlığı ile parçası olduğu komünist hareketten özür dilenecek.

 

Komünist Parti

Merkez Komite

03.05.2016