Bu kepazeliğin adı ileri demokrasi

Yön Radyo, Hayat TV, İMC Televizyonu, Özgür Radyo, Özgür Gün TV, Jiyan TV, Azadi TV, Denge TV, TV 10, Zarok TV, Mezopotamya TV...

Her gün bir yeni satır eklenen bu listedeki kanallar AKP'nin eski yoldaşı, taze düşmanı cemaatçilerin değil. Ve bu liste zorbaca kapatılan, polis baskınları, kapı kırmalarla terörize edilen iletişim ve haberleşme kanallarından oluşuyor.

Bu zorbalığın güç aldığı düzeni yıkacağız. Zorbalar altında kalacak.

Tüm televizyon kanallarında aynı biçimsiz yüzlerin 24 saat ekranı kapladığı, aynı tutarsızlığın, aynı akılsızlığın 24 saat hoparlörlerden duyulduğu; bu çirkinliğin parçası olmayan tüm televizyon kanallarının, tüm radyoların kapatıldığı, karanlık, susturulmuş bir ülke...

Yaratamazsınız! Türkiye bu deli gömleğine sığmaz.

Polis baskınlarıyla sesini kıstığınız radyolar, sizin ulumalarınızı bastıracak bir yol bulur.

Sadece diktatörün istediklerini söyleyen, sadece diktatörün “göster” dediklerini gösterenlerin sözü geçmez. Mumları yatsıya kadar yanar.

Halk, diktatöre biat etmiş borazanların elektronik postalarından fışkıran pisliği konuşur.

Televizyon kanalını basan polislerin orada aldıkları insanlık dersi konuşulur.

Kapı kıran zorbaların zavallılıkları daha da görünür hale gelir.

Bu kepazelik; gücünü zenginlerden aldığı için, ömrünü emperyalistlerle yapılan pazarlıklarla uzattığı için zorbaların saltanatı ile birlikte sömürücülerin ve işgalcilerin de sonu gelecektir.

Bu kepazelikle mücadelenin; insanlığın büyük yürüyüşünün, sömürüye, zorbalığa ve emperyalizme karşı mücadelenin bir parçası olduğunu biliyoruz.

Bu düzeni yıkacağız.

Zorbalar altında kalacak.

 

Komünist Parti

Merkez Komiteİndir