2 Temmuz 1993’ü unutmayız

Sivas’ta diri diri yakılanlar, aydınlık bir Türkiye için öldüler. Onların anısını aydınlık bir Türkiye için mücadelede yaşatacağız. Bu ülkeyi asalak patron sınıfından, gericilerden kurtaracağız.

 

 

2 Temmuz 1993’te yobazlar Sivas’ta yurttaşlarımızı, aydınlarımızı, canlarımızı yaktı. 

28 Haziran 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda onlarca kişiyi katletti IŞİD’ci teröristler.

Aradaki 23 yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada sayısız cinayet işlendi din adına.

Hepsinde fail aynıydı: Her tür insanlık dışı suçu işlemeye hazır hale getirilmiş, fanatikleştirilmiş beyinler, onları yönlendiren emperyalist güçler ve aydınlıktan ölesiye korkup iktidarını zorbalığa borçlu olan halk düşmanı hükümetler.

Bunları birbirine bağlayan sömürü düzenidir. Bu gerçeği görmeden, bu gerçeği değiştirmeden cinayetlerin önünü alamazsınız.

Siyasal İslam, başta ABD ve Almanya’nın himaye ve desteğinde komünizmle mücadele için yaratıldı. İnsanların inancı istismar edildi, yoksullar yoksullara kırdırıldı, işçi sınıfı mezhep temeli üzerinden bölündü, daha önemlisi ezilenlerin yüzyıllar boyunca zorlu mücadelelerle elde ettiği haklar ve insanlığın ileriye doğru gerçekleştirdiği hamleler “din adına” ortadan kaldırıldı.

Sivas Katliamı'nın yıl dönümünde diyoruz ki, inanç ve ibadet özgürlüğü en temel özgürlüklerdendir, kimse ona dokunamaz. Ve ekliyoruz: Toplumsal alan dinsel kurallara göre şekillendirilemez, din siyasete hiçbir biçimde bulaştırılamaz.

Siyasi iktidar bu açıdan suçludur.

Din istismarından ve dinselleşmeden kasa dolduran patronlar suçludur.

Hükümetle dincilik yarıştıran, inananlara şirin gözükmek için dinsel şovlar düzenleyen muhalefet ve sözde “sol” da suçludur.

Sivas’ta diri diri yakılanlar, aydınlık bir Türkiye için öldüler. Onların anısını aydınlık bir Türkiye için mücadelede yaşatacağız. Bu ülkeyi asalak patron sınıfından, gericilerden kurtaracağız.

KAHROLSUN GERİCİLİK, KAHROLSUN EMPERYALİZM, KAHROLSUN SERMAYE DİKTASI

YAŞASIN AYDINLANMA, YAŞASIN LAİKLİK, YAŞASIN SOSYALİZM

Komünist Parti

02.07.2016