Boyun Eğme 60

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'nin 60'ıncı sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor. 

2016'nın son sayısı olan dergi, manşetinde 2017'ye ilişkin bir hedefe işaret ediyor. "Tarih olmamak için tarih yazacağız" manşetiyle çıkan dergi, haftanın siyasi olaylarını değerlendiriyor. 

Bu haftaki Boyun Eğme'de yer alan konu, başlık ve yazarlar şöyle: 

- Kitle partisi değil, kitlesel parti: Sınıf partisi için... (Volkan Algan) 

Bugün Türkiye'de etkili bir devrimci çıkış, ancak kendi güç kaynaklarını gerçekçi ve mücadeleci bir bakışla kurduğu sürece mümkündür. Ötesine geçerek şunu söyleyebiliriz: Bağımsız sınıfsal bir temele dayanmadığı takdirde gerçek bir muhalif duruştan bile söz etmek mümkün değildir.

- Petrolde tekellerin dediği oluyor (Aşkın Süzük) 

OHAL döneminde sermayeyi kollayan birçok uygulamaya imza atan hükümet, ekonomik kriz koşulları olgunlaşırken emeğe saldırıda hızını artırıyor. Büyük bir özelleştirme hamlesi için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda, en stratejik kamu kuruluşlarından birisi olan Türkiye Petrolleri'nin yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

- AKP ve Erdoğan eliyle karartılan 2016 geride kalırken... (Ahmet Çınar) 

Emperyalizmin, patronlar sınıfının ve para babalarının desteğiyle örülen 14 yıllık AKP iktidarı gericiliğin, yobazlığın, laiklik ve aydınlanma düşmanlığının cumhuriyet tarihinde en fazla ete kemiğe büründüğü, cisimleştiği yıllardı elbette. Ancak 2016 yılı, AKP’nin 14 yıllık gerici ve yobaz saldırılarının en üst düzeye ulaştığı, pervasızlaştığı, arsızlaştığı yıl olarak anılacak. 

- Şeytanla işimiz olmaz bizim (Kemal Okuyan) 

“Diktatörlüğe karşı şeytanla bile işbirliği yapılabilir" saçmalığının bir reel politika ustalığı olarak yutturulmasına izin veremeyiz. Unutmayalım, bunun karşısına "Emperyalizme karşı şeytanla bile işbirliği yapılabilir" teziyle çıkmak pekâlâ mümkündür.

- AKP'nin stratejik kördüğümü: Derin bataklık

Kendi yarattığı kördüğümlere tutunarak ayakta kalmak Erdoğan tarzının en büyük paradoksu. 2016 düğümlerin arttığı, yaratılan kaosu yönetmenin giderek daha fazla zorlaştığı ama AKP'nin yine tam da bu karmaşaya tutunarak kilit rolünü koruduğu bir yıl oldu. 2017'den aynısını beklemek biraz zor.

- Metalde greve doğru: Mücadelede yeni perde açılıyor (Korhan Ege) 

2014 grevi öncesinde yapılan grev oylamalarında komünistlerin grevin politik bir düzleme oturmasında ve bulunduğu fabrikalarda işçilerin direngen duruşunda katkısının yadsınamaz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiki süreçte de grevlerin başarıyla sonuçlanması şüphesiz sayısız fayda sağlayacaktır. Ancak bu durumun bir olgu olmasının ötesine çıkması ve kalıcı kazanımlara evrilmesi, sınıfın öncülerinin ne ölçüde etkin olabileceğiyle ilgili. 

- Parti içinden likidasyonu anlamak için önemli bir tarihsel malzeme: Çekoslavakya Komünist Partisi Tarihi (Erhan Nalçacı) 

Karşı devrimciler hiçbir zaman biz sağcıyız diye öne çıkmamışlardır, her zaman daha komünist olduklarını iddia etmişlerdir. Kendilerini ilerici ve yeniliğe açık komünistler olarak sunmuşlar, marksist-leninist kadroları muhafazakar olarak damgalamaya çalışmışlardır. 

- Tarihimizde bir 'Bağımsızlık Yürüyüşü' 

TKP öncülüğünde kurulan Yurtsever Cepheli Öğrenciler'in 2007 yılının 1 Mayısında İstanbul'dan başlayıp 6 Mayısta Ankara'da sonlandırdığı "Bağımsızlık Yürüyüşü" Türkiye genliğinin antiemperyalist birikimiyle kurduğumuz ilişkinin niteliği hakkında pek çok ders barındırıyor.İndir