Boyun Eğme 58

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'nin 58. sayısı "Halksızlaştırılan kirletilen siyasete işçi sınıfı ağırlığını koymalı, siyasetin kirini alın teri temizler" manşetiyle çıkıyor. 

Dergide yer alan bazı konu, başlık ve yazarlar şöyle: 

- Hayran gözlü bir çocuk: Naci Ortaç (Cemil Fuat Hendek)

Dünya solunun şaşkınlığa sürüklendiği günlerde de duruşunu bozmadı. "Paniğe gerek yok; bu olanlar, cephede geçici bir yenilgiden ibarettir. Topyekün bir savaşı kazanacağız, çünkü biz işçi sınıfıyız. Omuzlarımızda tarihin yüklediği bir misyon, aklımızda geleceği kurmamıza yardımcı bir pusulamız var." Naci Ortaç bu yol göstericiyi, Marksizm-Leninizm pusulasını elinden bırakmadı. Siyasi mücadelenin ancak bir komünist partide örgütlenerek sürdürülebileceği görüşünden ayrılmadı.

- Yalanlarla, kanla, şantaj ve rüşvetle yapılıyorsa: Siyasette kirlenme sınıfsal sorundur

Emeğin sözcüsü olmayan, emeğin hakkı için kavga vermeyen yeterince muhalefet partisi vardır ve bunların varlığının emekçilere hiçbir faydası olmamıştır. İşçi sınıfının öncüsü ve sözcüsü, yaşamın her alanında onun çıkarları ve ideolojisi için kendini örgütleyen bir parti tek çıkış yoludur.

- Gaziantep'te iki aile, yedi çocuk: Suriyeliler, çocuk işçiler, savaş ve sömürü...

Gaziantep'te yaşam kavgası veren Suriyeli ailelere ulaşmak, hele çalışan çocuklarla görüşmek çok zor. Kendisi de 4 yıl önce Suriye'den gelmiş çevirmenimiz aracılığıyla ailelerle görüştük...

- Dinselleşme ve din dersleri hakkında bir söyleşi: Çocuklarımızın geleceğine sırt çeviremeyiz

Aydınlanma Hareketi'nin bir buluşmasından sonra, katılanlar arasındaki bir aile ile söyleşitk. Zorunlu din dersleri ve kendi çocuklarının durumuna yaklaşımlarını anlattılar. Hepimiz gibi umutlu, kaygılı, kızgın, tedirgin ve kararlıydılar. 

- Oyak Renault'dan atılanlar davaları kazanıyor: Sıra fabrikanın içindekilerde (Alpaslan Savaş) 

Patronun adamları işçiye bunu kabul ettirmeye çalışıyor: "Sen küçücük bir işçisin. İsteyebilirsin, kabul etmeyebilirsin ama değiştiremezsin. Biz çok büyüğüz ve sen küçücüksün!" Şayet buna inanırsa, işçinin gerçekten küçüleceğin, biliyorlar. Kuralı biliyorlar. Umudunu kaybeden teslim olur. Teslim olan küçülür. Bugün Oyak Renault'da patronların yapmaya çalıştığı bu: İşçiyi küçültmek. 

- Suriye'de kritik safha başlıyor (Erman Çete) 

Suriye ordusunun Halep'i büyük oranda kurtarmasının ardından, önümüzdeki günlerde "masa"nın tekrar kurulması beklenebilir. Ancak ülkedeki fiili durumların hukuki statülere nasıl kavuşacağı hâlâ belirsiz.

- Kapitalizmi sorgulamazsan, kendini sorgularsın böyle... (Kemal Okuyan) 

Kapitalizmi sorgulamadan, düzen değişikliği talebini merkeze koymadan alınan her Erdoğan karşıtı pozisyon onu daha da güçlendiriyor. Açık konuşmak gerekiyor, bu düzen değişmeyecekse ve mesele "huzur, güven, istikrar" gibi her tarafı dökülen kavramlar etrafında bir arayışa indirgenecekse, ben de derim ki Erdoğan değişmesin! 

- Komünistler "Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı"nı tartıştı

Avrupa Komünist İnisiyatifi Avrupa'dan 16 komünist partinin katıldığı bir seminerde Lenin'in "Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine" makalesini tartıştı. Komünist Parti, kurucularından olduğu inisiyatifin bu etkinliğine bir heyetle katıldı. KP heyetinden Kemal Okuyan'ın yazılı katkısından bazı bölümleri okurlarımızla paylaşıyoruz.

- Birleşik ve Bağımsız Kıbrıs: Federal mi üniter mi? (Burçak Özoğlu) 

YKP (KKE) Kıbrıs süreci konusunda detaylı bir analiz ve karar metnini Ekim sonunda yayınladı. AKEL ile yayınlanası öncesinde paylaşılan karar metni, Kıbrıs halklarının birleşik mücadelesi için tek devlet öngörüyor ve NATO'nun yanında AB'nin askeri varlığını da reddediyor.

- AKP'nin 'fetih' dönemine bakarken: "ODTÜ Ayakta!"

Üniversite, yargı, ordu gibi kurumlarda bugün tam hakimiyet kurduğu düşünülen AKP düzeni, bundan 4-5 sene önce bu kurumlar üzerinde sıkı bir kavga vermeye devam ediyordu. Üniversiteler cephesinin önemli bir örneği olan ODTÜ ve "ODTÜ Ayakta" sloganıyşa yapılan yürüyüş, dönemin derslerini kavramak için iyi bir örnek oluşturuyor. İndir