Komünist ve işçi partileri: Suriye'ye NATO, Suudi ve Türk müdahalesine hayır!

20-21 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Komünist ve İşçi Partileri Çalışma Grubu toplantısından sonra imzaya açılan Suriye metnini aralarında Türkiye'den Komünist Parti'nin de yer aldığı 31 parti imzaladı. Metinde "emperyalist güçlere ve uluslararası tekellere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" denilerek partilerin Suriye halkı ile dayanışma içerisinde olduğu ilan ediliyor.

Emperyalist savaşa hayır! NATO, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin Suriye’ye yönelik emperyalist saldırganlığını lanetliyoruz!

ABD ve NATO’nun önderliğinde, Türkiye, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve diğerlerinin işbirliğiyle Suriye’ye karşı 2011’den bu yana devam eden saldırılar, kırılgan bir ateşkesin sağlanmasıyla yeni bir evreye girmiş bulunuyor. Ancak, başta NATO tarafından desteklenen Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere, söz konusu ülkelerin provokasyonları devam etmektedir.

Ülkenin kendi ekonomik ve toplumsal sorunlarının sonucu olarak ortaya çıkan krize, başından itibaren, emperyalist güçlerce desteklenen terörist gruplar marifetiyle müdahale edildiğini biliyoruz. Bu durum, Suriye’nin içişlerine karışmak anlamına gelmektedir.

Türkiye’deki gibi gerici rejimler, emperyalizmin basit bir piyonu olmakla yetinmemiş, aynı zamanda kendi ekonomik çıkarları ve ideolojik yönelimlerine dayanan bölgesel hegemonyalarını yaratmaya çabalamış ve çabalamaktadır.

Emperyalist savaşın neticesi olarak, milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalmış ve bizzat savaşın şiddetlenmesinin nedeni olan emperyalist ülkelerin ikiyüzlü politikalarının konusu haline gelmiştir. Suriyeli mülteciler bir yandan açlık, yoksulluk, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri ve vahşi sömürü koşullarına maruz kalırken, diğer yandan farklı ülkelerde kendilerini bekleyen belirsiz bir gelecek için yaşamlarını tehlikeye atmaktadır.

Terörist çetelerin yenilmekte olduğu belirginleştikçe Türkiye ve Suudi Arabistan, “IŞİD tehdidi”ni bahane ederek doğrudan kara harekatını dillendirmeye başlamıştır.

Biz bunun gerçeği yansıtmadığını biliyoruz! Emperyalizmin yarattığı ve desteklediği IŞİD, Suriye’ye yönelik müdahaleleri haklılaştırmak için ilk kez gündeme gelmiyor.

NATO’nun inisiyatifi ve Türkiye ile Suudi Arabistan’ın aracılığıyla Suriye’ye karşı yürütülen saldırganlığı şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. Bu saldırılar ülkenin bütünlüğünü ihlal etmek ve içişlerine karışmak anlamına gelmektedir.

Bir yandan askeri müdahaleler, işgaller ve terörist çeteler marifetiyle Ortadoğu’da hakimiyet kurmaya uğraşırken, diğer yandan enerji kaynakları ve iletim hatlarının kontrolü için birbirleriyle şiddetli biçimde rekabet eden emperyalist güçlere ve uluslararası tekellere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kahrolsun emperyalizm!
Kahrolsun NATO!
Yaşasın Suriye halkının direnişi!

AKEL (Kıbrıs)
Alman Komünist Partisi
Azerbaycan Komünist Partisi
Bengaldeş İşçi Partisi
Bohemya ve Moravya Komünist Partisi
Brezilya Komünist Parti (PCdoB)
Britanya Komünist Partisi
Danimarka’daki Komünist Parti (CP in Denmark)
Filipin Komünist Partisi (PKP-1930)
Filistin Komünist Partisi
Güney Afrika Komünist Partisi
Hindistan Komünist Partisi
Hindistan Komünist Partisi – Marksist
Hollanda Yeni Komünist Partisi
Lübnan Komünist Partisi
Lüksenburg Komünist Partisi
İrlanda İşçi Partisi
İrlanda Komünist Partisi
İspanya Halklarının Komünist Partisi
İsveç Komünist Partisi
Komünist Parti, Türkiye
Malta Komünist Partisi
Pakistan Komünist Partisi
Portekiz Komünist Partisi
Rusya Komünist İşçi Partisi
Sırbistan Komünistlerinin Partisi
Sudan Komünist Partisi
Suriye Komünist Partisi
TUDEH (İran)
Yugoslavya Yeni Komünist Partisi
Yunanistan Komünist Partisi

22.03.2016